Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Tímto udělujete souhlas společnosti Jiří Klír se sídlem Krynická 491/1, 181 00 Praha 8, IČO: 41203518 (dále jen: „správce“), aby dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) zpracovávala tyto Vaše osobní údaje (dále jen OÚ):

jméno a příjmení,
e-mailová adresa.

Pro účel zasílání newsletterů můžeme tyto OÚ zpracovat jen na základě Vašeho výslovného souhlasu, jehož poskytnutí je dobrovolné a který je nezbytný pro jejich zasílání.

Váš souhlas se zasíláním newsletterů můžete kdykoliv odvolat, a to:

  • zaškrtnutím „odhlásit“ nebo „unsubscribe“ na aktuálním newsletteru,
  • zasláním nesouhlasného emailu na adresu selective@volny.cz.

Pokud Váš souhlas neodvoláte dříve, bude správce Vaše OÚ pro zasílání newsletterů zpracovávat nejdéle 3 roky od posledního zaslaného newsletteru.

Zpracování těchto OÚ je prováděno správcem anebo správcem pověřenou osobou.

Pokud jako správce zpracováváme Vaše OÚ, máte právo:

  • kdykoliv se na nás obrátit a uplatnit právo na informace, jaké OÚ o Vás zpracováváme,
  • na přístup a opravu údajů, které zpracováváme,
  • požadovat omezení zpracování,
  • vznést námitku proti zpracování,
  • na přenositelnost údajů k jinému správci.

Pokud máte pochybnosti o tom, že Vaše OÚ zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.